Jody Scheckter - lista wyników

lista wyników
wyścig samochód trening 1 trening 2 trening 3 trening 4 kwalifikacja wyścig FL
1980
GP USA 1980 Ferrari 312 T5 - - - - 23 11 0
GP Kanady 1980 Ferrari 312 T5 - - - - 26 - 0
GP Włoch 1980 Ferrari 312 T5 - - - - 16 8 0
GP Holandii 1980 Ferrari 312 T5 - - - - 12 9 0
GP Austrii 1980 Ferrari 312 T5 - - - - 22 13 0
GP Niemiec 1980 Ferrari 312 T5 - - - - 21 13 0
GP W.Brytanii 1980 Ferrari 312 T5 - - - - 23 10 0
GP Francji 1980 Ferrari 312 T5 - - - - 19 12 0
GP Monaco 1980 Ferrari 312 T5 - - - - 17 - 0
GP Belgii 1980 Ferrari 312 T5 - - - - 14 8 0
GP USA West 1980 Ferrari 312 T5 - - - - 16 5 0
GP Afryki Pd 1980 Ferrari 312 T5 - - - - 9 - 0
GP Brazylii 1980 Ferrari 312 T5 - - - - 8 - 0
GP Argentyny 1980 Ferrari 312 T5 - - - - 11 - 5
1979
GP USA 1979 Ferrari 312 T4 - - - - 16 - 0
GP Kanady 1979 Ferrari 312 T4 - - - - 9 4 0
GP Włoch 1979 Ferrari 312 T4 - - - - 3 1 0
GP Holandii 1979 Ferrari 312 T4 - - - - 5 2 0
GP Austrii 1979 Ferrari 312 T4 - - - - 9 4 0
GP Niemiec 1979 Ferrari 312 T4 - - - - 5 4 0
GP W.Brytanii 1979 Ferrari 312 T4 - - - - 11 5 0
GP Francji 1979 Ferrari 312 T4 - - - - 5 7 0
GP Monaco 1979 Ferrari 312 T4 - - - - 1 1 0
GP Belgii 1979 Ferrari 312 T4 - - - - 7 1 0
GP Hiszpanii 1979 Ferrari 312 T4 - - - - 5 4 0
GP USA West 1979 Ferrari 312 T4 - - - - 3 2 0
GP Afryki Pd 1979 Ferrari 312 T4 - - - - 2 2 0
GP Brazylii 1979 Ferrari 312 T3 - - - - 6 6 0
GP Argentyny 1979 Ferrari 312 T3 - - - - 5 - 0
1978
GP Kanady 1978 Wolf-Ford WR6 - - - - 2 2 0
GP USA 1978 Wolf-Ford WR6 - - - - 11 3 0
GP Włoch 1978 Wolf-Ford WR5 - - - - 9 12 0
GP Holandii 1978 Wolf-Ford WR6 - - - - 15 12 0
GP Austrii 1978 Wolf-Ford WR5 - - - - 7 - 0
GP Niemiec 1978 Wolf-Ford WR5 - - - - 4 2 0
GP W.Brytanii 1978 Wolf-Ford WR5 - - - - 3 - 0
GP Francji 1978 Wolf-Ford WR5 - - - - 7 6 0
GP Szwecji 1978 Wolf-Ford WR5 - - - - 6 - 0
GP Hiszpanii 1978 Wolf-Ford WR5 - - - - 9 4 0
GP Belgii 1978 Wolf-Ford WR1 - - - - 5 - 0
GP Monaco 1978 Wolf-Ford WR1 - - - - 9 3 0
GP USA West 1978 Wolf-Ford WR3 - - - - 10 - 0
GP Afryki Pd 1978 Wolf-Ford WR1 - - - - 5 - 0
GP Brazylii 1978 Wolf-Ford WR1 - - - - 12 - 0
GP Argentyny 1978 Wolf-Ford WR4 - - - - 15 10 0
1977
GP Japonii 1977 Wolf-Ford WR3 - - - - 6 10 1
GP Kanady 1977 Wolf-Ford WR1 - - - - 9 1 0
GP USA 1977 Wolf-Ford WR2 - - - - 9 3 0
GP Włoch 1977 Wolf-Ford WR1 - - - - 3 - 0
GP Holandii 1977 Wolf-Ford WR2 - - - - 15 3 0
GP Austrii 1977 Wolf-Ford WR3 - - - - 8 - 0
GP Niemiec 1977 Wolf-Ford WR2 - - - - 1 2 0
GP W.Brytanii 1977 Wolf-Ford WR1 - - - - 4 - 0
GP Francji 1977 Wolf-Ford WR3 - - - - 8 - 0
GP Szwecji 1977 Wolf-Ford WR1 - - - - 4 - 0
GP Belgii 1977 Wolf-Ford WR3 - - - - 4 - 0
GP Monaco 1977 Wolf-Ford WR1 - - - - 2 1 1
GP Hiszpanii 1977 Wolf-Ford WR2 - - - - 5 3 0
GP USA West 1977 Wolf-Ford WR1 - - - - 3 3 0
GP Afryki Pd 1977 Wolf-Ford WR1 - - - - 5 2 0
GP Brazylii 1977 Wolf-Ford WR1 - - - - 15 - 0
GP Argentyny 1977 Wolf-Ford WR1 - - - - 11 1 0
1976
GP Japonii 1976 Tyrrell-Ford P34 - - - - 5 - 0
GP USA 1976 Tyrrell-Ford P34 - - - - 2 2 0
GP Kanady 1976 Tyrrell-Ford P34 - - - - 7 4 0
GP Włoch 1976 Tyrrell-Ford P34 - - - - 2 5 0
GP Holandii 1976 Tyrrell-Ford P34 - - - - 8 5 0
GP Austrii 1976 Tyrrell-Ford P34 - - - - 10 - 0
GP Niemiec 1976 Tyrrell-Ford P34 - - - - 8 2 1
GP W.Brytanii 1976 Tyrrell-Ford P34 - - - - 8 2 0
GP Francji 1976 Tyrrell-Ford P34 - - - - 9 6 0
GP Szwecji 1976 Tyrrell-Ford P34 - - - - 1 1 0
GP Monaco 1976 Tyrrell-Ford P34 - - - - 5 2 0
GP Belgii 1976 Tyrrell-Ford P34 - - - - 7 4 0
GP Hiszpanii 1976 Tyrrell-Ford 007 - - - - 14 - 0
GP USA West 1976 Tyrrell-Ford 007 - - - - 11 - 0
GP Afryki Pd 1976 Tyrrell-Ford 007 - - - - 12 4 0
GP Brazylii 1976 Tyrrell-Ford 007 - - - - 13 5 0
1975
GP USA 1975 Tyrrell-Ford 007 - - - - 10 6 0
GP Włoch 1975 Tyrrell-Ford 007 - - - - 4 8 0
GP Austrii 1975 Tyrrell-Ford 007 - - - - 10 8 0
GP Niemiec 1975 Tyrrell-Ford 007 - - - - 3 - 0
GP W.Brytanii 1975 Tyrrell-Ford 007 - - - - 6 3 0
GP Francji 1975 Tyrrell-Ford 007 - - - - 2 9 0
GP Holandii 1975 Tyrrell-Ford 007 - - - - 4 16 0
GP Szwecji 1975 Tyrrell-Ford 007 - - - - 8 7 0
GP Belgii 1975 Tyrrell-Ford 007 - - - - 9 2 0
GP Monaco 1975 Tyrrell-Ford 007 - - - - 7 7 0
GP Hiszpanii 1975 Tyrrell-Ford 007 - - - - 13 - 0
GP Afryki Pd 1975 Tyrrell-Ford 007 - - - - 3 1 0
GP Brazylii 1975 Tyrrell-Ford 007 - - - - 8 - 0
GP Argentyny 1975 Tyrrell-Ford 007 - - - - 9 11 0
1974
GP USA 1974 Tyrrell-Ford 007 - - - - 6 - 0
GP Kanady 1974 Tyrrell-Ford 007 - - - - 3 - 0
GP Włoch 1974 Tyrrell-Ford 007 - - - - 12 3 0
GP Austrii 1974 Tyrrell-Ford 007 - - - - 5 - 0
GP Niemiec 1974 Tyrrell-Ford 007 - - - - 4 2 1
GP W.Brytanii 1974 Tyrrell-Ford 007 - - - - 3 1 0
GP Francji 1974 Tyrrell-Ford 007 - - - - 7 4 1
GP Holandii 1974 Tyrrell-Ford 007 - - - - 5 5 0
GP Szwecji 1974 Tyrrell-Ford 007 - - - - 2 1 0
GP Monaco 1974 Tyrrell-Ford 007 - - - - 5 2 0
GP Belgii 1974 Tyrrell-Ford 007 - - - - 2 3 0
GP Hiszpanii 1974 Tyrrell-Ford 007 - - - - 10 5 0
GP Afryki Pd 1974 Tyrrell-Ford 006 - - - - 8 8 0
GP Brazylii 1974 Tyrrell-Ford 006 - - - - 14 13 0
GP Argentyny 1974 Tyrrell-Ford 006 - - - - 12 - 0
1973
GP USA 1973 McLaren-Ford M23 - - - - 11 - 0
GP Kanady 1973 McLaren-Ford M23 - - - - 3 - 0
GP W.Brytanii 1973 McLaren-Ford M23 - - - - 6 - 0
GP Francji 1973 McLaren-Ford M23 - - - - 2 - 0
GP Afryki Pd 1973 McLaren-Ford M19C - - - - 3 9 0
1972
GP USA 1972 McLaren-Ford M19A - - - - 8 9 0
Przejście do kierowca