Derek Warwick - lista wyników

lista wyników
wyścig samochód trening 1 trening 2 trening 3 trening 4 kwalifikacja wyścig FL
1993
GP Australii 1993 Footwork-Mugen Honda FA14 - - - - 17 10 14
GP Japonii 1993 Footwork-Mugen Honda FA14 - - - - 7 14 9
GP Portugalii 1993 Footwork-Mugen Honda FA14 - - - - 9 15 13
GP Włoch 1993 Footwork-Mugen Honda FA14 - - - - 11 - 23
GP Belgii 1993 Footwork-Mugen Honda FA14 - - - - 7 - 15
GP Węgier 1993 Footwork-Mugen Honda FA14 - - - - 9 4 14
GP Niemiec 1993 Footwork-Mugen Honda FA14 - - - - 11 17 19
GP W.Brytanii 1993 Footwork-Mugen Honda FA14 - - - - 8 6 8
GP Francji 1993 Footwork-Mugen Honda FA14 - - - - 15 13 15
GP Kanady 1993 Footwork-Mugen Honda FA14 - - - - 18 16 24
GP Monaco 1993 Footwork-Mugen Honda FA14 - - - - 12 - 18
GP Hiszpanii 1993 Footwork-Mugen Honda FA14 - - - - 16 13 13
GP San Marino 1993 Footwork-Mugen Honda FA14 - - - - 15 - 11
GP Europy 1993 Footwork-Mugen Honda FA14 - - - - 14 - 6
GP Brazylii 1993 Footwork-Mugen Honda FA13B - - - - 18 9 10
GP Afryki Pd 1993 Footwork-Mugen Honda FA13B - - - - 22 7 16
1990
GP Australii 1990 Lotus-Lamborghini 102 - - - - 11 - 17
GP Japonii 1990 Lotus-Lamborghini 102 - - - - 12 - 7
GP Hiszpanii 1990 Lotus-Lamborghini 102 - - - - 10 - 6
GP Portugalii 1990 Lotus-Lamborghini 102 - - - - 22 - 23
GP Włoch 1990 Lotus-Lamborghini 102 - - - - 12 - 20
GP Belgii 1990 Lotus-Lamborghini 102 - - - - 18 11 13
GP Węgier 1990 Lotus-Lamborghini 102 - - - - 11 5 13
GP Niemiec 1990 Lotus-Lamborghini 102 - - - - 16 8 11
GP W.Brytanii 1990 Lotus-Lamborghini 102 - - - - 16 - 18
GP Francji 1990 Lotus-Lamborghini 102 - - - - 16 11 7
GP Meksyku 1990 Lotus-Lamborghini 102 - - - - 11 10 11
GP Kanady 1990 Lotus-Lamborghini 102 - - - - 11 6 9
GP Monaco 1990 Lotus-Lamborghini 102 - - - - 13 - 12
GP San Marino 1990 Lotus-Lamborghini 102 - - - - 11 7 12
GP Brazylii 1990 Lotus-Lamborghini 102 - - - - 24 - 19
GP USA 1990 Lotus-Lamborghini 102 - - - - 24 - 21
1989
GP Australii 1989 Arrows-Ford A11 - - - - 20 - 13
GP Japonii 1989 Arrows-Ford A11 - - - - 25 6 13
GP Hiszpanii 1989 Arrows-Ford A11 - - - - 16 9 9
GP Portugalii 1989 Arrows-Ford A11 - - - - 22 - 21
GP Włoch 1989 Arrows-Ford A11 - - - - 16 - 18
GP Belgii 1989 Arrows-Ford A11 - - - - 10 6 7
GP Węgier 1989 Arrows-Ford A11 - - - - 9 10 12
GP Niemiec 1989 Arrows-Ford A11 - - - - 17 6 14
GP W.Brytanii 1989 Arrows-Ford A11 - - - - 19 9 19
GP Kanady 1989 Arrows-Ford A11 - - - - 12 - 14
GP USA 1989 Arrows-Ford A11 - - - - 10 - 23
GP Meksyku 1989 Arrows-Ford A11 - - - - 10 - 14
GP Monaco 1989 Arrows-Ford A11 - - - - 6 - 23
GP San Marino 1989 Arrows-Ford A11 - - - - 12 5 12
GP Brazylii 1989 Arrows-Ford A11 - - - - 8 5 4
1988
GP Australii 1988 Arrows-Megatron A10B - - - - 7 - 21
GP Japonii 1988 Arrows-Megatron A10B - - - - 7 - 20
GP Hiszpanii 1988 Arrows-Megatron A10B - - - - 17 - 15
GP Portugalii 1988 Arrows-Megatron A10B - - - - 10 4 10
GP Włoch 1988 Arrows-Megatron A10B - - - - 6 4 7
GP Belgii 1988 Arrows-Megatron A10B - - - - 10 5 8
GP Węgier 1988 Arrows-Megatron A10B - - - - 12 - 14
GP Niemiec 1988 Arrows-Megatron A10B - - - - 12 7 14
GP W.Brytanii 1988 Arrows-Megatron A10B - - - - 9 6 3
GP Francji 1988 Arrows-Megatron A10B - - - - 11 - 17
GP USA East 1988 Arrows-Megatron A10B - - - - 9 - 10
GP Kanady 1988 Arrows-Megatron A10B - - - - 16 7 18
GP Meksyku 1988 Arrows-Megatron A10B - - - - 9 5 7
GP Monaco 1988 Arrows-Megatron A10B - - - - 7 4 8
GP San Marino 1988 Arrows-Megatron A10B - - - - 14 9 18
GP Brazylii 1988 Arrows-Megatron A10B - - - - 11 4 10
1987
GP Australii 1987 Arrows-Megatron A10 - - - - 12 - 17
GP Japonii 1987 Arrows-Megatron A10 - - - - 14 10 12
GP Meksyku 1987 Arrows-Megatron A10 - - - - 11 - 10
GP Hiszpanii 1987 Arrows-Megatron A10 - - - - 12 10 17
GP Portugalii 1987 Arrows-Megatron A10 - - - - 12 13 12
GP Włoch 1987 Arrows-Megatron A10 - - - - 12 - 19
GP Austrii 1987 Arrows-Megatron A10 - - - - 11 - 12
GP Węgier 1987 Arrows-Megatron A10 - - - - 9 6 10
GP Niemiec 1987 Arrows-Megatron A10 - - - - 13 - 10
GP W.Brytanii 1987 Arrows-Megatron A10 - - - - 13 5 10
GP Francji 1987 Arrows-Megatron A10 - - - - 10 - 10
GP USA East 1987 Arrows-Megatron A10 - - - - 10 - 16
GP Monaco 1987 Arrows-Megatron A10 - - - - 11 - 6
GP Belgii 1987 Arrows-Megatron A10 - - - - 12 - 11
GP San Marino 1987 Arrows-Megatron A10 - - - - 11 11 9
GP Brazylii 1987 Arrows-Megatron A10 - - - - 8 - 11
1986
GP Australii 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 20 - 11
GP Meksyku 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 7 - 11
GP Portugalii 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 12 - 18
GP Włoch 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 7 - 12
GP Austrii 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 10 - 26
GP Węgier 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 19 - 17
GP Niemiec 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 20 7 13
GP W.Brytanii 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 9 8 8
GP Francji 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 14 9 14
GP USA East 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 15 10 14
GP Kanady 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 10 - 16
1985
GP Australii 1985 Renault RE60B - - - - 12 - 11
GP Europy 1985 Renault RE60B - - - - 8 - 26
GP Belgii 1985 Renault RE60B - - - - 14 6 14
GP Włoch 1985 Renault RE60B - - - - 12 - 14
GP Holandii 1985 Renault RE60B - - - - 12 - 9
GP Austrii 1985 Renault RE60B - - - - 13 - 15
GP Niemiec 1985 Renault RE60B - - - - 20 - 19
GP W.Brytanii 1985 Renault RE60B - - - - 12 5 10
GP Francji 1985 Renault RE60 - - - - 11 7 12
GP USA East 1985 Renault RE60 - - - - 6 - 14
GP Kanady 1985 Renault RE60 - - - - 6 - 13
GP Monaco 1985 Renault RE60 - - - - 10 5 9
GP San Marino 1985 Renault RE60 - - - - 14 10 9
GP Portugalii 1985 Renault RE60 - - - - 6 7 6
GP Brazylii 1985 Renault RE60 - - - - 10 10 8
1984
GP Portugalii 1984 Renault RE50 - - - - 9 - 9
GP Europy 1984 Renault RE50 - - - - 7 11 7
GP Włoch 1984 Renault RE50 - - - - 12 - 6
GP Holandii 1984 Renault RE50 - - - - 4 - 15
GP Austrii 1984 Renault RE50 - - - - 6 - 9
GP Niemiec 1984 Renault RE50 - - - - 3 3 8
GP W.Brytanii 1984 Renault RE50 - - - - 6 2 5
GP USA 1984 Renault RE50 - - - - 3 - 4
GP USA East 1984 Renault RE50 - - - - 6 - 1
GP Kanady 1984 Renault RE50 - - - - 4 - 6
GP Monaco 1984 Renault RE50 - - - - 5 - 17
GP Francji 1984 Renault RE50 - - - - 7 - 5
GP San Marino 1984 Renault RE50 - - - - 4 4 9
GP Belgii 1984 Renault RE50 - - - - 4 2 4
GP Afryki Pd 1984 Renault RE50 - - - - 9 3 3
GP Brazylii 1984 Renault RE50 - - - - 3 - 2
1983
GP Afryki Pd 1983 Toleman-Hart TG183B - - - - 13 4 11
GP Europy 1983 Toleman-Hart TG183B - - - - 11 5 3
GP Włoch 1983 Toleman-Hart TG183B - - - - 12 6 11
GP Holandii 1983 Toleman-Hart TG183B - - - - 7 4 7
GP Austrii 1983 Toleman-Hart TG183B - - - - 10 - 22
GP Niemiec 1983 Toleman-Hart TG183B - - - - 9 - 9
GP W.Brytanii 1983 Toleman-Hart TG183B - - - - 10 - 10
GP Kanady 1983 Toleman-Hart TG183B - - - - 12 - 15
GP USA East 1983 Toleman-Hart TG183B - - - - 9 - 8
GP Belgii 1983 Toleman-Hart TG183B - - - - 22 7 7
GP Monaco 1983 Toleman-Hart TG183B - - - - 10 - 5
GP San Marino 1983 Toleman-Hart TG183B - - - - 14 - 17
GP Francji 1983 Toleman-Hart TG183B - - - - 9 - 19
GP USA West 1983 Toleman-Hart TG183B - - - - 6 - 18
GP Brazylii 1983 Toleman-Hart TG183B - - - - 5 8 11
1982
GP USA 1982 Toleman-Hart TG183 - - - - 10 - 17
GP Włoch 1982 Toleman-Hart TG183 - - - - 16 - 25
GP Szwajcarii 1982 Toleman-Hart TG181C - - - - 21 - 14
GP Austrii 1982 Toleman-Hart TG181C - - - - 15 - 9
GP Niemiec 1982 Toleman-Hart TG181C - - - - 15 10 8
GP Francji 1982 Toleman-Hart TG181C - - - - 14 15 21
GP W.Brytanii 1982 Toleman-Hart TG181C - - - - 16 - 6
GP Holandii 1982 Toleman-Hart TG181C - - - - 13 - 1
GP Monaco 1982 Toleman-Hart TG181C - - - - 24 - 0
GP Belgii 1982 Toleman-Hart TG181C - - - - 21 - 17
GP San Marino 1982 Toleman-Hart TG181C - - - - 8 - 12
GP USA West 1982 Toleman-Hart TG181C - - - - 31 - 0
GP Brazylii 1982 Toleman-Hart TG181C - - - - 28 - 0
GP Afryki Pd 1982 Toleman-Hart TG181C - - - - 14 - 22
1981
GP USA 1981 Toleman-Hart TG181 - - - - 22 - 19
GP Kanady 1981 Toleman-Hart TG181 - - - - 29 - 0
GP Włoch 1981 Toleman-Hart TG181 - - - - 27 - 0
GP Holandii 1981 Toleman-Hart TG181 - - - - 30 - 0
GP Austrii 1981 Toleman-Hart TG181 - - - - 26 - 0
GP Niemiec 1981 Toleman-Hart TG181 - - - - 28 - 0
GP W.Brytanii 1981 Toleman-Hart TG181 - - - - 29 - 0
GP Francji 1981 Toleman-Hart TG181 - - - - 29 - 0
GP Hiszpanii 1981 Toleman-Hart TG181 - - - - 29 - 0
GP Monaco 1981 Toleman-Hart TG181 - - - - 31 - 0
GP Belgii 1981 Toleman-Hart TG181 - - - - 29 - 0
GP San Marino 1981 Toleman-Hart TG181 - - - - 29 - 0
Przejście do kierowca