Fernando Alonso
Lista wyścigów
. rok wyścig samochód kwalifikacja wyścig
1 2001 Quantas Australian Grand Prix Minardi-European PS01 19 12
2 2001 Petronas Malaysian Grand Prix Minardi-European PS01 21 13
3 2001 Grande Premio Marlboro do Brasil Minardi-European PS01 19 19 (dnf)
4 2001 Gran Premio Warsteiner di San Marino Minardi-European PS01 18 22 (dnf)
5 2001 Gran Premio Marlboro de Espana Minardi-European PS01 18 13
6 2001 Grosser A1 Preis von Osterreich Minardi-European PS01 18 15 (dnf)
7 2001 Grand Prix de Monaco Minardi-European PS01 18 13 (dnf)
8 2001 Grand Prix Air Canada Minardi-European PS01 22 19 (dnf)
9 2001 Warsteiner Grosser Preis von Europa Minardi-European PS01 21 14
10 2001 Mobil 1 Grand Prix de France Minardi-European PS01 21 17
11 2001 Foster's British Grand Prix Minardi-European PS01 21 16
12 2001 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland Minardi-European PS01 21 10
13 2001 Marlboro Magyar Nagydij Minardi-European PS01 18 18 (dnf)
14 2001 Foster's Belgian Grand Prix Minardi-European PS01 20 22 (dnf)
15 2001 Gran Premio Campari d'Italia Minardi-European PS01 21 13
16 2001 The SAP United States Grand Prix Minardi-European PS01 17 21 (dnf)
17 2001 Fuji Television Japanese Grand Prix Minardi-European PS01 18 11
18 2003 Foster's Australian Grand Prix Renault R23 10 7
19 2003 Petronas Malaysian Grand Prix Renault R23 1 3
20 2003 Grande Premio do Brasil Renault R23 10 3
21 2003 Gran Premio di San Marino Renault R23 8 6
22 2003 Gran Premio Marlboro de Espana Renault R23 3 2
23 2003 A1 Grand Prix von Osterreich Renault R23 19 16 (dnf)
24 2003 Grand Prix de Monaco Renault R23 8 5
25 2003 Grand Prix Air Canada Renault R23 4 4
26 2003 Allianz Grand Prix of Europe Renault R23 8 4
27 2003 Mobil 1 Grand Prix de France Renault R23 7 18 (dnf)
28 2003 Foster's British Grand Prix Renault R23B 8 18 (dnf)
29 2003 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland Renault R23B 8 4
30 2003 Marlboro Magyar Nagydij Renault R23B 1 1
31 2003 74 Gran Premio Voodafone d'Italia Renault R23B 20 8
32 2003 United States Grand Prix Renault R23B 6 15 (dnf)
33 2003 Fuji Television Japanese Grand Prix Renault R23B 5 18 (dnf)
34 2004 Foster's Australian Grand Prix Renault R24 5 3
35 2004 Petronas Malaysian Grand Prix Renault R24 19 7
36 2004 Gulf Air Bahrain Grand Prix Renault R24 17 6
37 2004 24° Gran Premio Formula One Fosters di San Marino Renault R24 6 4
38 2004 48° Gran Premio Marlboro de Espańa Renault R24 8 4
39 2004 62° Grand Prix de Monaco Renault R24 4 12 (dnf)
40 2004 Allianz Grand Prix of Europe Renault R24 6 5
41 2004 Grand Prix du Canada Renault R24 5 13 (dnf)
42 2004 United States Grand Prix Renault R24 9 15 (dnf)
43 2004 Mobil 1 Grand Prix de France Renault R24 1 2
44 2004 Fia Foster's British Grand Prix Renault R24 6 10
45 2004 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland Renault R24 6 3
46 2004 Marlboro Formula 1 Grand Prix of Hunagary Renault R24 5 3
47 2004 Grand Prix of Belgium Renault R24 3 16 (dnf)
48 2004 F1 Gran Premio Vodafone d'Italia 2004 Renault R24 4 16 (dnf)
49 2004 Grand Prix of China Renault R24 6 4
50 2004 Formula One Japanese Grand Prix Renault R24 11 5
51 2004 Grande Premio do Brasil Renault R24 9 4
52 2005 Foster's Australian Grand Prix Renault R25 13 3
53 2005 Petronas Malaysian Grand Prix Renault R25 1 1
54 2005 Gulf Air Bahrain Grand Prix Renault R25 1 1
55 2005 25° Gran Premio Formula One Fosters di San Marino Renault R25 2 1
56 2005 49° Gran Premio Marlboro de Espańa Renault R25 3 2
57 2005 63° Grand Prix de Monaco Renault R25 2 4
58 2005 Allianz Grand Prix of Europe Renault R25 6 1
59 2005 Grand Prix du Canada Renault R25 3 18 (dnf)
60 2005 Mobil 1 Grand Prix de France Renault R25 1 1
61 2005 Fia Foster's British Grand Prix Renault R25 1 2
62 2005 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland Renault R25 3 1
63 2005 Marlboro Formula 1 Grand Prix of Hunagary Renault R25 6 11
64 2005 F1 Istambul Grand Prix 2005 Renault R25 3 2
65 2005 F1 Gran Premio Vodafone d'Italia 2005 Renault R25 2 2
66 2005 Grand Prix of Belgium Renault R25 5 2
67 2005 Grande Premio do Brasil Renault R25 1 3
68 2005 Formula One Japanese Grand Prix Renault R25 16 3
69 2005 Grand Prix of China Renault R25 1 1
70 2006 Gulf Air Bahrain Grand Prix Renault R26 4 1
71 2006 Petronas Malaysian Grand Prix Renault R26 8 2
72 2006 Foster's Australian Grand Prix Renault R26 3 1
73 2006 Gran Premio Foster's di San Marino Renault R26 5 2
74 2006 Grand Prix of Europe Renault R26 1 2
75 2006 50 Gran Premio Telefónica de Espańa Renault R26 1 1
76 2006 Grand Prix de Monaco Renault R26 1 1
77 2006 Foster's British Grand Prix Renault R26 1 1
78 2006 Grand Prix du Canada Renault R26 1 1
79 2006 United States Grand Prix Renault R26 5 5
80 2006 Grand Prix de France Renault R26 3 2
81 2006 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland Renault R26 7 5
82 2006 Magyar Nagydíj Renault R26 15 14 (dnf)
83 2006 Petrol Ofisi Turkish Grand Prix Renault R26 3 2
84 2006 77. Gran Premio Vodafone d\\\'Italia Renault R26 10 19 (dnf)
85 2006 Sinopec Chinese Grand Prix Renault R26 1 2
86 2006 Fuji Television Japanese Grand Prix Renault R26 5 1
87 2006 35. Grande Premio do Brasil Renault R26 4 2
88 2007 ING Australian Grand Prix McLaren-Mercedes MP4-22 2 2
89 2007 Petronas Malaysian Grand Prix McLaren-Mercedes MP4-22 2 1
90 2007 Gulf Air Bahrain Grand Prix McLaren-Mercedes MP4-22 4 5
91 2007 Gran Premio de España Telefónica 2007 McLaren-Mercedes MP4-22 2 3
92 2007 Grand Prix de Monaco McLaren-Mercedes MP4-22 1 1
93 2007 Grand Prix du Canada McLaren-Mercedes MP4-22 2 7
94 2007 United States Grand Prix McLaren-Mercedes MP4-22 2 2
95 2007 Grand Prix de France McLaren-Mercedes MP4-22 10 7
96 2007 Santander British Grand Prix McLaren-Mercedes MP4-22 3 2
97 2007 Grand Prix of Europe McLaren-Mercedes MP4-22 2 1
98 2007 Magyar Nagydíj McLaren-Mercedes MP4-22 6 4
99 2007 Petrol Ofisi Turkish Grand Prix McLaren-Mercedes MP4-22 4 3
100 2007 78. Gran Premio Vodafone d'Italia McLaren-Mercedes MP4-22 1 1
101 2007 ING Belgian Grand Prix McLaren-Mercedes MP4-22 3 3
102 2007 Fuji Television Japanese Grand Prix McLaren-Mercedes MP4-22 2 21 (dnf)
103 2007 Sinopec Chinese Grand Prix McLaren-Mercedes MP4-22 4 2
104 2007 36. Grande Premio do Brasil McLaren-Mercedes MP4-22 4 3
105 2008 ING Australian Grand Prix Renault R28 12 4
106 2008 Petronas Malaysian Grand Prix Renault R28 9 8
107 2008 Gulf Air Bahrain Grand Prix Renault R28 10 10
108 2008 Gran Premio de España Telefónica 2008 Renault R28 2 15 (dnf)
109 2008 Petrol Ofisi Turkish Grand Prix Renault R28 7 6
110 2008 Grand Prix de Monaco Renault R28 7 10
111 2008 Grand Prix du Canada Renault R28 4 16 (dnf)
112 2008 Grand Prix de France Renault R28 4 8
113 2008 Santander British Grand Prix Renault R28 6 6
114 2008 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland Renault R28 5 11
115 2008 ING Magyar Nagydíj Renault R28 7 4
116 2008 Telefonica Grand Prix of Europe 2008 Renault R28 12 20 (dnf)
117 2008 ING Belgian Grand Prix Renault R28 6 4
118 2008 79. Gran Premio Santander d'Italia Renault R28 8 4
119 2008 SingTel Singapore Grand Prix Renault R28 15 1
120 2008 Fuji Television Japanese Grand Prix Renault R28 4 1
121 2008 Sinopec Chinese Grand Prix Renault R28 4 4
122 2008 37. Grande Premio do Brasil Renault R28 6 2
123 2009 ING Australian Grand Prix Renault R29 10 5
124 2009 Petronas Malaysian Grand Prix Renault R29 10 11
125 2009 Chinese Grand Prix Renault R29 2 9
126 2009 Gulf Air Bahrain Grand Prix Renault R29 7 8
127 2009 Gran Premio de Espana Telefonica 2009 Renault R29 8 5
128 2009 Grand Prix de Monaco 2009 Renault R29 9 7
129 2009 ING Turkish Grand Prix Renault R29 8 10
130 2009 Santander British Grand Prix Renault R29 10 14
131 2009 Grosser Preis Santander von Deutschland 2009 Renault R29 12 7
132 2009 ING Magyar Nagydij 2009 Renault R29 1 18 (dnf)
133 2009 Telefonica Grand Prix of Europe Renault R29 8 6
134 2009 ING Belgian Grand Prix Renault R29 13 15 (dnf)
135 2009 Gran Premio Santander d\\\'Italia 2009 Renault R29 8 5
136 2009 Singtel Singapore Grand Prix Renault R29 6 3
137 2009 Fuji Television Japanese Grand Prix Renault R29 12 10
138 2009 Grande Premio Petrobras do Brasil 2009 Renault R29 10 20 (dnf)
139 2009 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix Renault R29 16 14
140 2010 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2010 Ferrari F10 3 1
141 2010 Qantas Australian Gran Prix Ferrari F10 3 4
142 2010 Petronas Malaysian Grand Prix 2010 Ferrari F10 19 13
143 2010 Chinese Grand Prix Ferrari F10 3 4
144 2010 Telefonica Gran Premio de Espana 2010 Ferrari F10 4 2
145 2010 Grand Prix de Monaco 2010 Ferrari F10 6
146 2010 Turkish Grand Prix Ferrari F10 12 8
147 2010 Grand Prix du Canada 2010 Ferrari F10 4 3
148 2010 Telefonica Grand Prix of Europe Ferrari F10 4 8
149 2010 Santander British Grand Prix Ferrari F10 3 14
150 2010 Grosser Preis Santander von Deutschland 2010 Ferrari F10 2 1
151 2010 ENI Magyar Nagydij 2010 Ferrari F10 3 2
152 2010 Belgian Grand Prix Ferrari F10 10 21 (dnf)
153 2010 Gran Premio Santander d\\\\\\\'Italia 2010 Ferrari F10 1 1
154 2010 Singtel Singapore Grand Prix Ferrari F10 1 1
155 2010 Japanese Grand Prix Ferrari F10 5 3
156 2010 Korean Grand Prix Ferrari F10 3 1
157 2010 Grande Premio Petrobras do Brasil 2010 Ferrari F10 5 3
158 2010 Eithad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2010 Ferrari F10 3 7
159 2011 Qantas Australian Grand Prix Ferrari 150 Italia 5 4
160 2011 Petronas Malaysian Grand Prix 2011 Ferrari 150 Italia 5 6
161 2011 UBS Chinese Grand Prix Ferrari 150 Italia 5 7
162 2011 DHL Turkish Grand Prix Ferrari 150 Italia 5 3
163 2011 Gran Premio de Espana Santander Ferrari 150 Italia 4 5
164 2011 Grand Prix de Monaco Ferrari 150 Italia 4 2
165 2011 Grand Prix du Canada 2011 Ferrari 150 Italia 2 22 (dnf)
166 2011 Grand Prix of Europe Ferrari 150 Italia 4 2
167 2011 Santander British Grand Prix Ferrari 150 Italia 3 1
168 2011 Grosser Preis Santander von Deutschland 2011 Ferrari 150 Italia 4 2
169 2011 ENI Magyar Nagydij 2011 Ferrari 150 Italia 5 3
170 2011 Shell Belgian Grand Prix Ferrari 150 Italia 8 4
171 2011 Gran Premio Santander d'Italia 2011 Ferrari 150 Italia 4 3
172 2011 SingTel Singapore Grand Prix Ferrari 150 Italia 5 4
173 2011 Japanese Grand Prix Ferrari 150 Italia 5 2
174 2011 Korean Grand Prix Ferrari 150 Italia 6 5
175 2011 Airtel Grand Prix of India Ferrari 150 Italia 4 3
176 2011 Eithad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2011 Ferrari 150 Italia 5 2
177 2011 Grande Premio Petrobras do Brasil Ferrari 150 Italia 5 4
178 2012 Qantas Australian Grand Prix Ferrari F2012 12 5
179 2012 Petronas Malaysian Grand Prix 2012 Ferrari F2012 9 1
180 2012 UBS Chinese Grand Prix Ferrari F2012 9 9
181 2012 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2012 Ferrari F2012 9 7
182 2012 Gran Premio de Espana Santander Ferrari F2012 2 2
183 2012 Grand Prix de Monaco Ferrari F2012 6 3
184 2012 Grand Prix du Canada 2012 Ferrari F2012 3 5
185 2012 Grand Prix of Europe Ferrari F2012 11 1
186 2012 Santander British Grand Prix Ferrari F2012 1 2
187 2012 Grosser Preis Santander von Deutschland 2012 Ferrari F2012 1 1
188 2012 ENI Magyar Nagydij 2012 Ferrari F2012 6 5
189 2012 Shell Belgian Grand Prix Ferrari F2012 6 22 (dnf)
190 2012 Gran Premio Santander d\\\\\\\'Italia 2012 Ferrari F2012 10 3
191 2012 SingTel Singapore Grand Prix Ferrari F2012 5 3
192 2012 Japanese Grand Prix Ferrari F2012 7 23 (dnf)
193 2012 Korean Grand Prix Ferrari F2012 4 3
194 2012 Airtel Grand Prix of India Ferrari F2012 5 2
195 2012 Eithad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2012 Ferrari F2012 6 2
196 2012 United States Grand Prix Ferrari F2012 9 3
197 2012 Grande Premio Petrobras do Brasil Ferrari F2012 8 2
198 2013 Rolex Australian Grand Prix Ferrari F138 5 2
199 2013 Petronas Malaysian Grand Prix Ferrari F138 3 22 (dnf)
200 2013 UBS Chinese Grand Prix Ferrari F138 3 1
201 2013 Gulf Air Bahrain Grand Prix Ferrari F138 3 8
202 2013 Gran Premio de Espana 2013 Ferrari F138 5 1
203 2013 Grand Prix de Monaco 2013 Ferrari F138 6 7
204 2013 Grand Prix du Canada 2013 Ferrari F138 6 2
205 2013 Santander British Grand Prix Ferrari F138 9 3
206 2013 Grosser Preis Santander von Deutschland Ferrari F138 8 4
207 2013 Magyar Nagydij 2013 Ferrari F138 5 5
208 2013 Shell Belgian Grand Prix Ferrari F138 9 2
209 2013 Gran Premio d\\\'Italia 2013 Ferrari F138 5 2
210 2013 SingTel Singapore Grand Prix Ferrari F138 7 2
211 2013 Korean Grand Prix Ferrari F138 6 6
212 2013 Japanese Grand Prix Ferrari F138 8 4
213 2013 Airtel Indian Grand Prix Ferrari F138 8 11
214 2013 Eithad Airways Abu Dhabi Grand Prix Ferrari F138 10 5
215 2013 United States Grand Prix Ferrari F138 6 5
216 2013 Grande Premio Petrobras do Brasil 2013 Ferrari F138 3 3
217 2014 Rolex Australian Grand Prix Ferrari F14 T 5 4
218 2014 Petronas Malaysian Grand Prix Ferrari F14 T 4 4
219 2014 Gulf Air Bahrain Grand Prix Ferrari F14 T 10 9
220 2014 UBS Chinese Grand Prix Ferrari F14 T 5 3
221 2014 Gran Premio de Espana Pirelli 2014 Ferrari F14 T 7 6
222 2014 Grand Prix de Monaco 2014 Ferrari F14 T 5 4
223 2014 Grand Prix du Canada 2014 Ferrari F14 T 7 6
224 2014 Grosser Preis von Osterreich 2014 Ferrari F14 T 4 5
225 2014 Santander British Grand Prix Ferrari F14 T 19 6
226 2014 Grosser Preis Santander von Deutschland Ferrari F14 T 7 5
227 2014 Pirelli Magyar Nagydij 2014 Ferrari F14 T 5 2
228 2014 Shell Belgian Grand Prix Ferrari F14 T 4 7
229 2014 Gran Premio d\'Italia 2014 Ferrari F14 T 7 21 (dnf)
230 2014 Singapore Airlines Singapore Grand Prix Ferrari F14 T 5 4
231 2014 Japanese Grand Prix Ferrari F14 T 5 22 (dnf)
232 2014 Russian Grand Prix Ferrari F14 T 8 6
233 2014 United States Grand Prix Ferrari F14 T 6 6
234 2014 Grande Premio Petrobras do Brasil 2014 Ferrari F14 T 8 6
235 2014 Eithad Airways Abu Dhabi Grand Prix Ferrari F14 T 8 9
236 2015 Petronas Malaysian Grand Prix McLaren-Honda MP4-30 18 18 (dnf)
237 2015 Chinese Grand Prix McLaren-Honda MP4-30 18 12
238 2015 Gulf Air Bahrain Grand Prix McLaren-Honda MP4-30 14 11
239 2015 Gran Premio de Espana Pirelli McLaren-Honda MP4-30 13 20 (dnf)
240 2015 Grand Prix de Monaco 2015 McLaren-Honda MP4-30 15 19 (dnf)
241 2015 Grand Prix du Canada 2015 McLaren-Honda MP4-30 14 20 (dnf)
242 2015 Grosser Preis von Osterreich 2015 McLaren-Honda MP4-30 15 20 (dnf)
243 2015 British Grand Prix McLaren-Honda MP4-30 17 10
244 2015 Pirelli Magyar Nagydij 2015 McLaren-Honda MP4-30 15 5
245 2015 Shell Belgian Grand Prix McLaren-Honda MP4-30 18 13
246 2015 Gran Premio d'Italia 2015 McLaren-Honda MP4-30 17 18
247 2015 Singapore Airlines Singapore Grand Prix McLaren-Honda MP4-30 12 17 (dnf)
248 2015 Japanese Grand Prix McLaren-Honda MP4-30 14 11
249 2015 Russian Grand Prix McLaren-Honda MP4-30 16 11
250 2015 United States Grand Prix McLaren-Honda MP4-30 11 11
251 2015 Gran Premio de Mexico McLaren-Honda MP4-30 16 20 (dnf)
252 2015 Grande Premio Petrobras do Brasil 2015 McLaren-Honda MP4-30 20 15
253 2015 Eithad Airways Abu Dhabi Grand Prix McLaren-Honda MP4-30 17 17
254 2016 Rolex Australian Grand Prix McLaren-Honda MP4-31 12 21 (dnf)
255 2016 Pirelli Chinese Grand Prix McLaren-Honda MP4-31 12 12
256 2016 Russian Grand Prix McLaren-Honda MP4-31 14 6
257 2016 Gran Premio de Espana Pirelli McLaren-Honda MP4-31 10 19 (dnf)
258 2016 Grand Prix de Monaco 2016 McLaren-Honda MP4-31 10 5
259 2016 Grand Prix du Canada 2016 McLaren-Honda MP4-31 10 11
260 2016 Grand Prix of Europe McLaren-Honda MP4-31 14 19 (dnf)
261 2016 Grosser Preis von Osterreich 2016 McLaren-Honda MP4-31 14 18
262 2016 British Grand Prix McLaren-Honda MP4-31 10 13
263 2016 Magyar Nagydij 2016 McLaren-Honda MP4-31 7 7
264 2016 Grosser Preis Santander von Deutschland McLaren-Honda MP4-31 14 12
265 2016 Belgian Grand Prix McLaren-Honda MP4-31 22 7
266 2016 Gran Premio Heineken d\\\'Italia 2016 McLaren-Honda MP4-31 13 14
267 2016 Singapore Airlines Singapore Grand Prix McLaren-Honda MP4-31 9 7
268 2016 Petronas Malaysia Grand Prix McLaren-Honda MP4-31 22 7
269 2016 Emirates Japanese Grand Prix McLaren-Honda MP4-31 15 16
270 2016 United States Grand Prix McLaren-Honda MP4-31 12 5
271 2016 Gran Premio de Mexico McLaren-Honda MP4-31 11 13
272 2016 Grande Premio do Brasil 2016 McLaren-Honda MP4-31 10 10
273 2016 Eithad Airways Abu Dhabi Grand Prix McLaren-Honda MP4-31 9 10
274 2017 Rolex Australian Grand Prix McLaren-Honda MCL32 13 14 (dnf)
275 2017 Heineken Chinese Grand Prix McLaren-Honda MCL32 13 16 (dnf)
276 2017 Gulf Air Bahrain Grand Prix McLaren-Honda MCL32 15 14
277 2017 Gran Premio de Espana Pirelli McLaren-Honda MCL32 7 12
278 2017 Grand Prix du Canada 2017 McLaren-Honda MCL32 12 16
279 2017 Azerbaijan Grand Prix McLaren-Honda MCL32 16 9
280 2017 Grosser Preis von Osterreich 2017 McLaren-Honda MCL32 12 19 (dnf)
281 2017 Rolex British Grand Prix McLaren-Honda MCL32 13 18 (dnf)
282 2017 Pirelli Magyar Nagydij 2017 McLaren-Honda MCL32 8 6
283 2017 Pirelli Belgian Grand Prix McLaren-Honda MCL32 11 18 (dnf)
284 2017 Gran Premio Heineken d\\\'Italia 2017 McLaren-Honda MCL32 13 17
285 2017 Singapore Airlines Singapore Grand Prix McLaren-Honda MCL32 8 17 (dnf)
286 2017 Petronas Malaysia Grand Prix McLaren-Honda MCL32 10 11
287 2017 Japanese Grand Prix McLaren-Honda MCL32 10 11
288 2017 United States Grand Prix McLaren-Honda MCL32 9 17 (dnf)
289 2017 Gran Premio de Mexico McLaren-Honda MCL32 14 10
290 2017 Grande Premio Heineken do Brasil 2017 McLaren-Honda MCL32 7 8
291 2017 Eithad Airways Abu Dhabi Grand Prix McLaren-Honda MCL32 11 9
292 2018 Rolex Australian Grand Prix McLaren-Renault MCL33 11 5
293 2018 Gulf Air Bahrain Grand Prix McLaren-Renault MCL33 13 7
294 2018 Heineken Chinese Grand Prix McLaren-Renault MCL33 13 7
295 2018 Azerbaijan Grand Prix McLaren-Renault MCL33 13 7
296 2018 Gran Premio de Espana Emirates 2018 McLaren-Renault MCL33 8 8
297 2018 Grand Prix de Monaco 2018 McLaren-Renault MCL33 7 20 (dnf)
298 2018 Grand Prix Heineken du Canada 2018 McLaren-Renault MCL33 14 18 (dnf)
299 2018 Pirelli Grand Prix de France 2018 McLaren-Renault MCL33 16 16
300 2018 Eyetime Grosser Preis von Osterreich 2018 McLaren-Renault MCL33 14 8
301 2018 Rolex British Grand Prix McLaren-Renault MCL33 13 8
302 2018 Emirates Grosser Preis von Deutschland 2018 McLaren-Renault MCL33 11 16
303 2018 Rolex Magyar Nagydij 2018 McLaren-Renault MCL33 11 8
304 2018 Johnnie Walker Belgian Grand Prix McLaren-Renault MCL33 17 19 (dnf)
305 2018 Gran Premio Heineken dItalia 2018 McLaren-Renault MCL33 13 18 (dnf)
306 2018 Singapore Airlines Singapore Grand Prix McLaren-Renault MCL33 11 7
307 2018 VTB Russian Grand Prix McLaren-Renault MCL33 17 14
308 2018 Honda Japanese Grand Prix McLaren-Renault MCL33 18 14
309 2018 Pirelli United States Grand Prix McLaren-Renault MCL33 16 18 (dnf)
310 2018 Gran Premio de Mexico 2018 McLaren-Renault MCL33 12 20 (dnf)
311 2018 Grande Premio Heineken do Brasil 2018 McLaren-Renault MCL33 18 17
312 2018 Eithad Airways Abu Dhabi Grand Prix McLaren-Renault MCL33 15 11
Przejście do kierowcy